Fall 2019 Visual Art

Visual Art
“Cherubic Bliss” by Adam Kroeker
“Flowers” by Adam Kroeker
“Bird Leaf” by Jordan Singh
“Pathogen” by Jordan Singh
“Womb” by Jordan Singh
“Best Friend” by Carmen Ariza Romero
“The Raven” by Carmen Ariza Romero
“Felipe and Myself” by Oscar Gonzalez
“Close Up” by Oscar Gonzalez
“Woman With Bouquet” by Oscar Gonzalez
“Depiction of an Iris” by Oscar Gonzalez